Վկայականներ

Ստանդարտ՝ CE
Համար՝ M.2022.206.C71491
Թողարկման ամսաթիվ՝ 2022-03-02
Սպառման ժամկետ՝ 2027-03-02
Շրջանակ/Տեսական՝ շրջանաձև տրիկոտաժի մեքենա
Թողարկող՝ UDEM

Ստանդարտ. Բիզնեսի լիցենզիա
Համար՝ 91350583MA8RQTH801
Թողարկման ամսաթիվ՝ 2021-03-24
Սպառման ժամկետ՝ 2071-03-23
Շրջանակ/Տեսական՝ ամբողջ արտադրանքը
Թողարկող՝ Manan Market

Ստանդարտ՝ ԱՀ
Համար՝ NGA-RCN21-003752-V0
Թողարկման ամսաթիվ՝ 2021-09-13
Սպառման ժամկետ՝ 2022-09-12
Շրջանակ / շրջանակ՝ Նիգերիայի շուկա
Թողարկող՝ Cotecna